ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009
Ν = ΝΕΟ  &  Π = ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία
Ν   14- 8- 2009
Π     1- 8- 2009
Ν   15- 8- 2009
Π     2- 8- 2009
Ν   16- 8- 2009
Π     3- 8- 2009
Ν   17- 8- 2009
Π     4- 8- 2009
Ν   18- 8- 2009
Π     5- 8- 2009
Ν   19- 8- 2009
Π     6- 8- 2009
Ν   20- 8- 2009
Π     7- 8- 2009
Ν   21- 8- 2009
Π     8- 8- 2009
Ν   22- 8- 2009
Π     9- 8- 2009
Ν   23- 8- 2009
Π   10- 8- 2009
Ν   24- 8- 2009
Π   11- 8- 2009
Ν   25- 8- 2009
Π   12- 8- 2009
Ν   26- 8- 2009
Π   13- 8- 2009
Ν   27- 8- 2009
Π   14- 8- 2009
Ν   28- 8- 2009
Π   15- 8- 2009
Ν   29- 8- 2009
Π   16- 8- 2009
Ν   30- 8- 2009
Π   17- 8- 2009
Ν   31- 8- 2009
Π   18- 8- 2009
Ν     1- 9- 2009
Π   19- 8- 2009
Ν     2- 9- 2009
Π   20- 8- 2009
Ν     3- 9- 2009
Π   21- 8- 2009
Ν     4- 9- 2009
Π   22- 8- 2009
Ν     5- 9- 2009
Π   23- 8- 2009
Ν     6- 9- 2009
Π   24- 8- 2009
Ν     7- 9- 2009
Π   25- 8- 2009
Ν     8- 9- 2009
Π   26- 8- 2009
Ν     9- 9- 2009
Π   27- 8- 2009
Ν   10- 9- 2009
Π   28- 8- 2009
Ν   11- 9- 2009
Π   29- 8- 2009
Ν   12- 9- 2009
Π   30- 8- 2009
Ν   13- 9- 2009
Π   31- 8- 2009

 Ημέρα  
.
Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη      

Πέμπτη      

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη      

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ     

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη      

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα     

Τρίτη          

Τετάρτη      

Πέμπτη      

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ Πρόοδος Τιμίου Σταυρού  -  Των επτά Μακκα-
βαίωνΣολομονήςΕλεαζάρου                                 

Ανακομιδή λεοψάνων Στεφάνου Πρωτομάρτυ-
ρα                                                                            
 Ι΄Ματθαίου   -    Δαλματίου,  Ισαακίου,  Φαύστου
 
οσίων - Στεφάνου πάπα Ρώμης                            

Των εν Εφέσω 7 παίδων -   Ευδοκίας οσιομάρ-
τυρος                                                                      
Προεόρτια Μεταμορφώσεως Ευσιγνίου μάρτυ-
ρα  -  Νόννης μητρός Γρηγορίου Θεολόγου      
Η ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ                 
Δομετίου οσιομ. Πέρσου - Νικάνορος θαυματου-
ργού                                                                        
.
Αιμιλιανού επ. Κυζίκου - Μύρωνος επ. Κρήτης  
Ματθία αποστόλου -   Ιουλιανού και των συν 
αυτώ 10 μαρτύρων                                                   
ΙΑ΄ Ματθαίου - Μύρωνα ιερομάρτυρα - Παύλου &
Ιουλιανής μαρτύρων                                              

Εύπλοδιακόνου - ΝήφωνοςΚων/πόλεως           
Φωτίου Ανικήτου μαρτ. - Σεργίου και Στεφάνου
οσίων - Παλάμωνος οσίου                                   
 Απόδοση Μεταμορφώσεως Μαξίμου ομολ/τού
 
Δωροθέου οσίου - Ευδοκίας & Ειρήνης (Ξένης)
 Προεόρτια Κοιμήσεως της Θεοτόκου  - Μιχαίου
 
προφήτου                                                               
 Η ΚΟΙΜΗΣΗ  ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ  ΕΝΔΟΞΟΥ
  
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ            
 Αγίου Μανδηλίου - Διομήδους μάρτυρος - οσίου
 
Γερασίμου του εν Κεφαλληνία                             
 ΙΒ΄ Ματθαίου - Μύρωνος ιερομάρτυρος - Παύλου

 - Ιουλιανής μαρτύρων                                            
Φλώρου & Λαύρου μαρτύρων- Βαρνάβα, Σωφρο-
νίου, Χριστοφόρου των οσίων                             
Ανδρέου στρατηλάτου και των συν αυτώ 2.593
μαρτύρων - Θεοφάνους Δοχειορίτου                   
Σαμουήλ προφήτου  -  Λουκίου μάρτυρα του
βουλευτού                                                               
Θαδδαίου αποστόλου  -  Βάσσης μάρτυρος και
των τέκνων αυτής                                                  
Παναγίας Προυσιωτίσσης -  Αγαθονίκου και των
συν αυτώ μαρτύρων                                              
Απόδοση Κοιμήσεως της Θεοτόκου  
Λούπου μάρτυρα - Ειρηναίου ιερομάρτυρα         
ΙΓ΄ Ματθαίου - Κοσμά του Αιτωλού - Ευτυχούς
ιερομάρτυρος - Διονυσίου Αιγίνης                       
Βαρθολομαίου και Τίτου των αποστόλων          
Επιφανίου και Ιωάννου Κων/πόλεως                 
Αδριανού και Ναταλίας μαρτύρων  -  Ιωάσαφ  
βασιλέως Ινδιών                                                   
.
Ποιμένος οσίου - Φανουρίου του νεοφανούς   
Μωϋσέως οσίου Αιθίοπος - Διομήδους, Λαυρε-
ντίου μαρτύρων                                                    
Η Αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου
 
& Βαπτιστού Ιωάννου                                          
Αλεξάνδρου, Παύλου & Ιωάννου, Πατριαρχών
Κων/πόλεως                                                           
ΙΔ΄ Ματθαίου -  Η κατάθεση της Τιμίας Ζώνης της
Υπεραγίας Θεοτόκου