ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Γ.Ο.Χ. - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Ν= ΝΕΟ  &  Π= ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερολόγιο
Ν   14-12-2009
Π     1-12-2009 
Ν   15-12-2009
Π     2-12-2009 
Ν   16-12-2009
Π     3-12-2009 
Ν   17-12-2009
Π     4-12-2009 
Ν   18-12-2009
Π     5-12-2009 
Ν   19-12-2009
Π     6-12-2009
Ν   20-12-2009
Π     7-12-2009
Ν   21-12-2009
Π     8-12-2009
Ν   22-12-2009
Π     9-12-2009
Ν   23-12-2009
Π   10-12-2009
Ν   24-12-2009
Π   11-12-2009
Ν   25-12-2009
Π   12-12-2009
Ν   26-12-2009
Π   13-12-2009
Ν   27-12-2009
Π   14-12-2009
Ν   28-12-2009
Π   15-12-2009
Ν   29-12-2009
Π   16-12-2009
Ν   30-12-2009
Π   17-12-2009
Ν   31-12-2009
Π   18-12-2009
Ν     1- 1- 2010
Π   19-12-2009
Ν     2- 1- 2010
Π   20-12-2009
Ν     3- 1- 2010
Π   21-12-2009
Ν     4- 1- 2010
Π   22-12-2009
Ν     5- 1- 2010
Π   23-12-2009
Ν     6- 1- 2010
Π   24-12-2009
Ν     7- 1- 2010
Π   25-12-2009
Ν     8- 1- 2010
Π   26-12-2009
Ν     9- 1- 2010
Π   27-12-2009
Ν   10- 1- 2010
Π   28-12-2009
Ν   11- 1- 2010
Π   29-12-2009
Ν   12- 1- 2010
Π   30-12-2009
Ν   13- 1- 2010
Π   31-12-2009

  Ημέρα  
.
Δευτέρα     

Τρίτη          

Τετάρτη      

Πέμπτη      

Παρασκευή

Σαββάτο    

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα     

Τρίτη          

Τετάρτη      

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα     

Τρίτη          

Τετάρτη      

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη       

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα     

Τρίτη          

Τετάρτη      

     Γιορτές  Παλαιού  Ημερολογίου     
Ναούμ Προφήτου  -  Φιλαρέτου Ελεήμονος  -
Αντωνίου του νέου                                                  .

Αββακούμ προφήτου  -  Κυρίλλου οσίου του  
Φιλεώτου - Μυρόπης μάρτυρος                               
Σοφονίου προφήτου - Θεοδώρου Αλεξανδρείας -  
Αγγελή νεομάρτυρος Χίου                                        
Βαρβάρας μεγαλομ/ρος - Ιωάννου Δαμασκηνού  
Σεραφείμ επ. Φαναρίου ιερομάρτυρος                   
Σάββα Ηγιασμένου - Διογένους μάρτυρος - Των  
ομολογ. ελεγξάντων τους Λατινόφρονες εν Άθω  

ΝΙΚΟΛΑΟΥ επισκόπου Μύρων Θαυματουργού     
Ι΄ Λουκά - Αμβροσίου Μεδιολάνων- Αθηνοδώρου
μάρτυρος                                                                    
Προεόρτια της συλλήψεως της Αγίας Άννης -  
Παταπίου οσίου                                                         
Σύλληψις Αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου -  
Άννης της προφήτιδος                                              
Μηνά του Καλλικελάδου -   
Ερμογένους, Ευγράφου των μαρτύρων                  
Δανιήλ του Στυλίτου - Λουκά του νέοθ Στυλίτου -  
Αειθαλά μάρτυρος                                                      

Σπυρίδωνος θαυμ/ργού επισκ. Τριμυθούντος        
Ευστρατίου, Ευγενίου, Αυξεντίου, Μαρδαρίου &  
Ορέστου των μαρτύρων                                           
ΙΑ΄ Λουκά (Προπατόρων)  - Φιλήμονος, Λευκίου,  
Καλλινίκου, Αρριανού Θύρσου, Απολλωνίου μ.   
Ελευθερίου ιερομάρτυρος & Ανθίας μητρός του -  
Σωσσάνης οσιομάρτυρος                                        
Αγγαίου προφήτου - Θεοφανούς βασιλίσσης -  
Μαρίνου μάρτυρος - Μοδέστου Ιεροσολύμων      
Δανιήλ προφήτου & των Αγίων Τριών Παίδων -  
Διονυσίου Αιγίνης του θαυμ/ργού εν Ζακίνθω       
Σεβαστιανού, Ζωής των μαρτύρων -  Μοδέστου  
Ιεροσολύμων                                                             
Βανιφατίου μάρτυρος -  Αγλαϊδος οσίας -  Ηλιού  
μάρτυρος                                                                    
Προεόρτια της ΧΡΙΣΤΟΥ Γεννήσεως   
Ιγνατίου ιερομάρτυρος του Θεοφόρου                    
ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ   -  Ιουλιανής και  
των συν αυτή 500 μαρτύρων                                   
Αναστασίας της Φαρμακολύτριας - Χρυσογόνου  
μάρτυρος                                                                    
Των εν Κρήτη 10 μαρτ'υρων - Ναούμ φωτιστού  
Βουλγαρίας - Εγκαίνια Αγίας Σοφίας                       
Παραμονή της ΧΡΙΣΤΟΥ Γεννήσεως -  Ευγενίας  
οσιομάρτυρος                                                            
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ και ΘΕΟΥ  
και ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ                     
Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου   
Ευθυμίου Σάρδεων                                                    
Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος & Αρχιδιακόνου  
Θεοδώρου του Γραπτού                                            
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ  -  
Εν Νικομηδεία δισμυρίων μαρτύρων                      
Των υπό Ηρώδου 14.000 αναιρεθέντων νηπίων 

Μαρκέλλου οσίου                                                     
Ανυσίας οσιομάρτυρος -  Γεδεών οσιομάρτυρος  
εν Τυρνάβω                                                                
Απόδοσις της Γεννήσεως ΧΡΙΣΤΟΥ  -  Μελάνης  
οσίας -  Ζωτικού ορφανοτρόφου