ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Γ.Ο.Χ. - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Ν= ΝΕΟ  &  Π= ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία
Ν.....14-1-2010
Π 1-1-2010
Ν.....15-1-2010
Π       2-1-2010
Ν.....16-1-2010
Π       3-1-2010
Ν.....17-1-2010
Π       4-1-2010
Ν.....18-1-2010
Π       5-1-2010
Ν.....19-1-2010
Π   6-  1-  2010
Ν.....20-1-2010
Π       7-1-2010
Ν.....21-1-2010
Π       8-1-2010
Ν.....22-1-2010
Π       9-1-2010
Ν.....23-1-2010
Π     10-1-2010
Ν.....24-1-2010
Π     11-1-2010
Ν.....25-1-2010
Π     12-1-2010
Ν.....26-1-2010
Π     13-1-2010
Ν.....27-1-2010
Π     14-1-2010
Ν.....28-1-2010
Π.....15-1-2010
Ν.....29-1-2010
Π     16-1-2010
Ν.....30-1-2010
Π     17-1-2010
Ν.....31-1-2010
Π     18-1-2010
Ν.......1-2-2010
Π     19-1-2010
Ν.......2-2-2010
Π     20-1-2010
Ν.......3-2-2010
Π     21-1-2010
Ν.......4-2-2010
Π     22-1-2010
Ν.......5-2-2010
Π     23-1-2010
Ν.......6-2-2010
Π     24-1-2010
Ν.......7-2-2010
Π     25-1-2010
Ν.......8-2-2010
Π     26-1-2010
Ν.......9-2-2010
Π  27- 1-  2010
Ν.....10-2-2010
Π     28-1-2010
Ν.....11-2-2010
Π     29-1-2010
Ν.....12-2-2010
Π     30-1-2010
Ν.....13-2-2010
Π  31- 1-  2010

    Ημέρα    

Πέμπτη  

Παρασκευή

Σαββάτο     

Κυριακή      

Δευτέρα     

Τρίτη          

Τετάρτη      

Πέμπτη      

Παρασκευή

Σαββάτο    

Κυριακή     

.Δευτέρα    

Τρίτη          

Τετάρτη     

Πέμπτη      

Παρασκευή

Σαββάτο     

Κυριακή     

Δευτέρα     

Τρίτη          

Τετάρτη      

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

Κυριακή     

Δευτέρα     

Τρίτη          

Τετάρτη      

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

Γιορτές Παλαιού Εορτολογίου

Title Text.