ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ  Γ.Ο.Χ. - ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
   Ν = ΝΕΟ  &  Π = ΠΑΛΑΙΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία
Ν   14- 6- 2009
Π     1- 6- 2009
Ν   15- 6- 2009
Π     2- 6- 2009
Ν   16- 6- 2009
Π     3- 6- 2009
Ν   17- 6- 2009
Π     4- 6- 2009
Ν   18- 6- 2009
Π     5- 6- 2009
Ν   19- 6- 2009
Π     6- 6- 2009
Ν   20- 6- 2009
Π     7- 6- 2009
Ν   21- 6- 2009
Π     8- 6- 2009
Ν   22- 6 -2009
Π     9- 6- 2009
Ν   23- 6- 2009
Π   10- 6- 2009
Ν   24- 6- 2009
Π   11- 6- 2009
Ν   25- 6- 2009
Π   12- 6- 2009
Ν   26- 6- 2009
Π   13- 6- 2009
Ν   27- 6- 2009
Π   14- 6- 2009
Ν   28- 6- 2009
Π   15- 6- 2009
Ν   29- 6- 2009
Π   16- 6- 2009
Ν   30- 6- 2009
Π   17- 6- 2009
Ν     1- 7- 2009
Π   18- 6- 2009
Ν     2- 7- 2009
Π   19- 6- 2009
Ν     3- 7- 2009
Π   20- 6- 2009
Ν     4- 7- 2009
Π   21- 6- 2009
Ν     5- 7- 2009
Π   22- 6- 2009
Ν     6- 7- 2009
Π   23- 6- 2009
Ν     7- 7- 2009
Π   24- 6- 2009
Ν     8- 7- 2009
Π   25- 6- 2009
Ν     9- 7- 2009
Π   26- 6- 2009
Ν   10- 7- 2009
Π   27- 6- 2009
Ν   11- 7- 2009
Π   28- 6- 2009
Ν   12- 7- 2009
Π   29- 6- 3009
Ν   13- 7- 2009
Π   30- 6- 2009

 Ημέρα   
.
ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη      

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ   

Δευτέρα     

Τρίτη          

Τετάρτη      

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη      

Πέμπτη      

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη      

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο    

.
ΚΥΡΙΑΚΗ   

Δευτέρα     

      Γιορτές  Παλαιού  Εορτολογίου      
Α΄ Ματθαίου -  Αγίων Πάντων  -  Ιουστίνου φιλο-
σόφου & συν αυτώ μαρτύρων                              .
Νικηφόρου Κων/λεως  -  Δημητρίου νεομάρτυρα
                                                                                .
Λουκιλλιανού μάρτυρα & των συν αυτώ 4 νηπί-
ων  -  Παύλης μάρτυρα                                         .
Μητροφάνους Κων/πόλεως  -  Μάρθας, Μαρίας
αδελφών του Λάζαρου                                          .
Δωροθέου επ. Τύρου  -  Μάρκου νεομ. Χίου
                                                                                .
Ιλαρίωνος οσίου του νέου ηγουμ. Μ. Δαλμάτων
- Γελασίου μάρτυρα                                              .
Θεοδότου ιερομ. επ. Αγκύρας  -  Ζηναϊδος μάρτ.
                                                                                .
Β΄ Ματθαίου - Αγιαρειτών πατέρων -  Ανακομι-
δή λειψάνων Θεοδώρου στρατηλάτου               .
Κυρίλλου αρχιεπ. Αλεξανδρείας
                                                                                .
Αλεξάνδρου & Αντωνίνης μαρτ.  - Θεοφάνους &
Πανσέμνης οσίων                                                .
Άξιον Εστί  - Βαρθολομαίου & Βαρνάβα αποστ.
- Θεοπέμπτου μάρτ.                                             .
Ονουφρίου οσίου Αιγυπτίου  -  Πέτρου Αθωνίτη
                                                                               .
Ακυλίνης μάρτ.  - Τριφυλίου επισκ.  - Διοδώρου
μάρτρα                                                                   .
Ελισσαίου προφήτου  - Μεθοδίου Κων/πόλεως
- Νήφωνος Αθωνίτη                                              .
Γ΄ Ματθαίου - Νεομαρτύρων -  Αμώς προφήτου
- Ιερωνύμου οσίου                                                .
Τύχωνος επ. Αμαθούντος  - Μάρκου ιερομ/ρα
                                                                                .
Ισαύρου, Μανουήλ, Σαβέλ, Ισμαήλ  μαρτύρων
- Ιωσήφ αναχωρητού                                           .
Λεοντίου, Υπατίου, Θεοδούλου  μαρτύρων  -
Λεοντίου Αθωνίτη                                                 .
Ιούδα αποστόλου του Θαδαίου  -  Παϊσίου του
μεγάλου                                                                 .
Μεθοδίου επ. Πατάρων  - Καλλίστου Κων/λεως
                                                                               .
Ιουλιανού μάρτ. Κιλικίας - Τερεντίου επ. Ικονίου
- Νικήτα νεομ. Νισύρου                                        .
Δ΄ Ματθαίου  -  Ευσεβίου επ. Σαμασάτων  -  Ζή-νωνος, Ζηνά μαρτ.  - Πομπιανού μάρτ.              .
Γαϊου μάρτυρα  - Αγριππίνης μάρτυρα
                                                                                .
Γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού
Ιωάννου                                                                 .
Φεβρωνίας οσιομ.  - Ορεντίου & 6 αδελφών  -
Διονυσίου Αθωνίτη                                               .
Παναγίας Οδηγήτριας  -  Δαυίδ οσίου Θεσ/νίκης
- Ιωάννου επ. Γοτθίας                                          .
Σαμψών ξενοδόχου  -  Ιωάννας μυροφόρου  -
Λουκά ερημίτη  - Ανέκτου μάρτ.                          .
Ανακομιδή λειψ. Κύρου & Ιωάννου Αναργύρων
- Σεργίου του Μαγίστρου                                     .
Ε΄ Ματθαίου  -  Πέτρου & Παύλου των Πανευφή-
μων & Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων               .
Σύναξη των Αγίων Ενδόξων Δώδεκα Αποστό-
λων                                                                         .