ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ  Γ.Ο.Χ. - ΜΑΡΤΙΟΥ  2009
Ν = ΝΕΟ  &  Π = ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερολόγιο
Ν   14- 3- 2009
Π     1- 3- 2009

Ν   15- 3- 2009
Π     2- 3- 2009

Ν   16- 3- 2009
Π     3- 3- 2009

Ν   17- 3- 2009
Π     4- 3- 2009

Ν   18- 3- 2009
Π     5- 3- 2009

Ν   19- 3- 2009
Π     6- 3- 2009

Ν   20- 3- 2009
Π     7- 3- 2009

Ν   21- 3- 2009
Π     8- 3- 2009

Ν   22- 3- 2009
Π     9- 3- 2009

Ν   23- 3- 2009
Π   10- 3- 2009

Ν   24- 3- 2009
Π   11- 3- 2009

Ν   25- 3- 2009
Π   12- 3- 2009

Ν   26- 3- 2009
Π  13- 3- 2009 

Ν   27- 3- 2009
Π   14- 3- 2009

Ν   28- 3- 2009
Π   15- 3- 2009

Ν   29- 3- 2009
Π   16- 3- 2009 

Ν   30- 3- 2009
Π   17- 3- 2009

Ν   31- 3- 2009
Π   18- 3- 2009

Ν     1- 4- 2009
Π   19- 3- 2009

Ν     2- 4- 2009
Π   20- 3- 2009

Ν     3- 4- 2009
Π   21- 3- 2009

Ν     4- 4- 2009
Π   22- 3- 2009

Ν     5- 4- 2009
Π   23- 3- 2009.

Ν     6- 4- 2009
Π   24- 3- 2009

Ν     7- 4- 2009
Π   25- 3- 2009

Ν     8- 4- 2009
Π   26- 3- 2009

Ν     9- 4- 2009
Π   27- 3- 2009

Ν   10- 4- 2009
Π   28- 3- 2009

Ν   11- 4- 2009
Π   29- 3- 2009

Ν   12- 4- 2009
Π   30- 3- 2009

Ν   13- 4- 2009
Π   31- 3- 2009

  Ημέρα  
.
Σάββατο    .

Β΄Νηστειών ΚΥΡΙΑΚΗ    
                        Δευτέρα     
                      Τρίτη          

                   Τετάρτη      
                    Πέμπτη      
             Παρασκευή
                    Σαββάτο    

Γ΄ Νηστειών ΚΥΡΙΑΚΗ      

Δευτέρα      
.
Τρίτη          

Τετάρτη     
.
Πέμπτη      

Παρασκευή

Σαββάτο    
           Δ΄ Νηστειών
ΚΥΡΙΑΚΗ    
                Δευτέρα     
.
Τρίτη         .

Τετάρτη     .

Πέμπτη      .

Παρασκευή
.
Σαββάτο    
Ε΄ Νηστειών
ΚΥΡΙΑΚΗ    
                  Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη     

Πέμπτη       


Παρασκευή

Σαββάτο    

ΚΥΡΙΑΚΗ        ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
ΜΕΓΑΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ   

    Γιορτές Παλαιού Εορτολογίου    
.Ευδοκίας οσιομάρτ. - Δομνίκης οσίας - Νικηφό-
ρου μάρτυρος                                                       .

Γρηγορίου Παλαμά - Θεοδότου επ. Κυρήνειας
ιερομάρτυρα                                                        .
                                                                                                                     
Ευτροπίου,  Κλεονίκου, Βασιλίσκου μαρτύρων
Θεοδωρήτου ιερομάρτυρος                                 .

Γερασίμου Ιορδανίτου  -   Παύλου,  Ιουλιανής
μαρτ.  -  Γρηγορίου επισκ. Κύπρου                    .

Κάνωνος οσιομάρτυρα - Αρχελάου & των συν
αυτώ 152 μαρτύρων - Μάρκου οσίου Αθηναίου.

Των εν Αμορίω 42 μαρτύρων  -  Ευφροσύνου
μάρτυρα  -  Αρκαδίου οσίου                                .

.Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  -  Λαυρεντίου οσίου  - Παύλου
του απλού - Των εν Χερσόνι μαρτύρων        .

Θεοφυλάκτου επισκ. Νικομήδειας ομολογητού-
Ερμού αποστόλου                                              .

Γ΄ Νηστειών Σταυροπροσκυνήσεως -   Των εν
Σεβαστία 40 μαρτύρων                                       .

Κοδράτου εν Κορίνθω & συν αυτώ μαρτύρων -
Αναστασίας οσίας Πατρικίας                               .

Σωφρονίου Ιεροσολύμων  -   Γεωργίου οσίου
Σιναϊτου                                                                 .

Συμεών νέου θεολόγου  - Θεοφάνους ομολογη-
τού  -  Γρηγορίου του Διαλόγου                          .

Ανακομιδή λειψάνων Νικηφόρου Κων/πόλεως
-  Αβίβου μάρτυρα  -  Αφρικανού μάρτυρα        .

Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  - Βενεδίκτου οσίου- Ευσχήμο-
νος ομολογητού  - Αλεξάνδρου μάρτ. Πίδνας   .

Αγαπίου & των συν αυτώ - Αριστοβούλου απο-
στόλου επισκ. Βρετανίας                                    .

Δ΄ Νηστειών  -  Ιωάννου κλίμακος - Σαββίνου
μαρτ. Αιγυπτίου -  Χριστοδούλου Πάτμου          .

Αλεξίου ανθρώπου του Θεού  -  Θεοστηρίκτου
ομολογητού                                                         .

Κυρίλλου Ιεροσολύμων- Τροφίμου, Ευκαρπίω-
νος & ετέρων μυρίων μαρτύρων                       .

Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτύρων  -  Δημητρίου
νεομάρτυρα Τορναρά                                          .

ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ  - Των εν Αγίω Σάββα αναιρεθέ-
ντων πατέρων - Εμμανουήλ νεομάρτυρα         .

Ιακώβου ομολογητού -  Θωμά Κων/πόλεως  -
Σεραπίωνος οσίου                                             .

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ  ΥΜΝΟΣ - Βασιλείου επ. Αγκύρας -
Ευθυμίου νέου οσιομάρτυρα                              .

Ε΄ Νηστειών - Μαρίας της Αιγυπτίας - Νίκωνος
& των συν αυτώ 199 μαρτύρων                          .

Αρτέμωνος ιερομάρτυρα  - Παρθενίου Κων/πό-
λεως                                                                       

.ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ  ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ
ΗΜΩΝ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ                                             .

Σύναξις Αρχαγγ. Γαβριήλ  - Στεφάνου ηγουμέ-
νου  Τριγλίας ομολογητού                                   .

Ματρώνης οσίας εν Θεσ/νίκη - Φιλητού, Λυδίας
μαρτύρων                                                              .

.Ιλαρίωνος οσίου του νέου  -  Ηρωδίωνος απο-
στόλου  -  Στεφάνου οσ. θαυματουργού             .

Έγερσις Λαζάρου  - Μάρκου επ. Αρεθουσίων  -
Ιωνά & Βαραχησίου μ.  -  Ευσταθίου ομολογ.    .

.ΤΩΝ  ΒΑΪΩΝ - Ιωάννου της Κλίμακος - Ζαχαρίου
Κορίνθου νέου ιερομάρτυρα                               

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ  -  Ιωσήφ του Παγκάλου
Υπατίου  -  Ακακίου ομολογητού                         

Title.

Paragraph.