ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Γ.Ο.Χ. - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Ν= ΝΕΟ  &  Π= ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία
Ν   14-11-2009
Π     1-11-2009
Ν   15-11-2009
Π     2-11-2009
Ν   16-11-2009
Π     3-11-2009
Ν   17-11-2009
Π     4-11-2009
Ν   18-11-2009
Π     5-11-2009
Ν   19-11-2009
Π     6-11-2009
Ν   20-11-2009
Π     7-11-2009
Ν   21-11-2009
Π     8-11-2009
Ν   22-11-2009
Π     9-11-2009
Ν   23-11-2009
Π   10-11-2009
Ν   24-11-2009
Π   11-11-2009
Ν   25-11-2009
Π   12-11-2009
Ν   26-11-2009
Π   13-11-2009
Ν   27-11-2009
Π   14-11-2009
Ν   28-11-2009
Π   15-11-2009
Ν   29-11-2009
Π   16-11-2009
Ν   30-11-2009
Π   17-11-2009
Ν     1-12-2009
Π   18-11-2009
Ν     2-12-2009
Π   19-11-2009
Ν     3-12-2009
Π   20-11-2009
Ν     4-12-2009
Π   21-11-2009
Ν     5-12-2009
Π   22-11-2009
Ν     6-12-2009
Π   23-11-2009
Ν     7-12-2009
Π   24-11-2009
Ν     8-12-2009
Π   25-11-2009
Ν     9-12-2009
Π   26-11-2009
Ν   10-12-2009
Π   27-11-2009
Ν   11-12-2009
Π   28-11-2009
Ν   12-12-2009
Π   29-11-2009
Ν   13-12-2009
Π   30-11-2009

  Ημέρα  
.
Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη      

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη      

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη       

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη      

Πέμπτη      

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

   Γιορτές Παλαιού Εορτολογίου
Κοσμά & Δαμιανού των Αναργύρων
Οσίου Δαβίδ Ευβοίας                                            .

Ε΄ Λουκά  - Αλινδύνου, Πηγασίου, Ελπιδοφόρου,  
Αφθονίου, Ανεμποδίστου  μαρτύρων                      
Ακεψιμά, Ιωσήφ, Αειθαλά μαρτύρων - Ανακομιδή
λειψάνων Γεωργίου μεγαλομάρτυρος                    
Ιωαννικίου του Μεγάλου - Νικάνδρου & Ερμαίου  
των ιερομαρτύρων                                                    

Γαλακτίωνος και Επιστήμης οσιομαρτύρων          
Παύλου Κων/πόλεως  -   Παύλου δια Χριστόν  
σαλού                                                                          
Εν Μελιτινή 33 μαρτύρων - Λαζάρου Γαλησώτου  
οσίου                                                                           
Σύναξις των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και  
Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων  
Ζ΄ Λουκά  - Νεκταρίου Πενταπόλεως του Αιγίνης-  
Ονισηφόρου, Πορφυρίου μαρτύρων                       
Ολυμπά, Ποδίωνος, Εράστου, Σωσιπάτρου  κ.ά.  
εκ των Ο΄ αποστόλων - Ορέστου μεγαλομ/ρος     
Μηνά μεγαλομάρτυρος - Βίκτωρος & Βικεντίου  
Θεοδώρου Στουδίτου                                                 
Ιωάννου του ελεήμονος - Νείλου οσίου - Νείλου
οσίου μυροβλήτου                                                     
Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αρχιεπισκόπου  
Κων/πόλεως                                                               
Φιλίππου αποστόλου - Κωνσταντίνου Υδραίου  
Γρηγορίου Παλαμά                                                    

Γουρία, Σαμωνά και Αβίδου μαρτύρων                   
Η΄ Λουκά  -  Ματθαίου του αποστόλου και
Ευαγγελιστού - Ιφιγενείας μάρτυρος                       
Γρηγορίου Νεοκαισαρείας - Γενναδίου, Μαξίμου  
Πατριαρχών Κων/πόλεως                                        
Πλάτωνος μεγαλομ/ρος  -  Ρωμανού,  Ζακχαίου  
των μαρτύρων                                                           
Αβδιού προφήτου - Βαρλαάμ και των συν αυτώ  
μαρτύρων                                                                   
Προεόρτια Εισοδίων της Θοετόκου  -  Πρόκλου  
Κων/πόλεως - Γρηγορίου Δεκαπολίτου                  
Η εν τω Ναώ Είσοδος της ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ Δεσποίνης  
Ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου ΜΑΡΙΑΣ             
Φιλήμονος-Απφίας-Ονησίμου-Αρχίππου αποστ.  
Κικιλίας μάρτυρος - Κλήμεντος Βουλγαρίας           
Θ΄ Λουκά  - Αμφιλοχίου επισκ. Ικονίου - Σισινίου  
ομολογητού - Γρηγορίου Ακραγαντίνων                

Κλήμεντος πάπα Ρώμης - Πέτρου Αλεξανδρείας   
Απόδοσις Εισοδίων - Αικατερίνης μεγαλομ/ρος  
της πανσόφου - Μερκουρίου μεγαλομ/ρος            
Στυλιανού οσίου  -   Νίκωνος του Ματενοείτε  
Αλυπίου οσίου                                                            
Ιακώβου μεγαλομάρτυρος του Πέρσου -  
Ναθαναήλ οσίου                                                        
Στεφάνου ομολογητού του νέου & των συν αυτώ  
- Ειρηνάρχου & των συν αυτώ                                 
Παραμόνου & των συν αυτώ 370 μαρτύρων  -  
Φιλουμένου μάρτυρος - Μάρκου οσίου                  
ΙΓ΄Λουκά - Ανδρέα αποστόλου του Πρωτόκλητου  
- Φρουμεντίου αρχ/που Ινδιών