ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ  Γ.Ο.Χ. - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009
Ν= ΝΕΟ  &  Π= ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία
Ν   14-10-2009
Π     1-10-2009 .
Ν   15-10-2009
Π     2-10-2009 .
Ν   16-10-2009
Π     3-10-2009 .
Ν   17-10-2009
Π     4-10-2009 .
Ν   18-10-2009
Π     5-10-2009 .
Ν   19-10-2009
Π     6-10-2009 .
Ν   20-10-2009
Π     7-10-2009 .
Ν   21-10-2009
Π     8-10-2009 .
Ν   22-10-2009
Π     9-10-2009 .
Ν   23-10-2009
Π   10-10-2009 .
Ν   24-10-2009
Π   11-10-2009 .
Ν   25-10-2009
Π   12-10-2009 .
Ν   26-10-2009
Π   13-10-2009 .
Ν   27-10-2009
Π   14-10-2009 .
Ν   28-10-2009
Π   15-10-2009 .
Ν   29-10-2009
Π   16-10-2009 .
Ν   30-10-2009
Π   17-10-2009 .
Ν   31-10-2009
Π   18-10-2009 .
Ν     1-11-2009
Π   19-10-2009 .
Ν     2-11-2009
Π   20-10-2009 .
Ν     3-11-2009
Π   21-10-2009 .
Ν     4-11-2009
Π   22-10-2009 .
Ν     5-11-2009
Π   23-10-2009 .
Ν     6-11-2009
Π   24-10-2009 .
Ν     7-11-2009
Π   25-10-2009 .
Ν     8-11-2009
Π   26-10-2009 .
Ν     9-11-2009
Π   27-10-2009 .
Ν   10-11-2009
Π   28-10-2009 .
Ν   11-11-2009
Π   29-10-2009 .
Ν   12-11-2009
Π   30-10-2009 .
Ν   13-11-2009
Π   31-10-2009 .


  Ημέρα  
.
Τετάρτη       .

Πέμπτη        .

Παρασκευή .

Σαββάτο      .

ΚΥΡΙΑΚΗ     .

Δευτέρα       .

Τρίτη            .

Τετάρτη       .

Πέμπτη        .

Παρασκευή .

Σαββάτο      .

ΚΥΡΙΑΚΗ     .

Δευτέρα       .

Τρίτη            .

Τετάρτη       .

Πέμπτη        .

Παρασκευή .

Σαββάτο      .

ΚΥΡΙΑΚΗ     .

Δευτέρα       .

Τρίτη            .

Τετάρτη       .

Πέμπτη        .

Παρασκευή .

Σαββάτο      .

ΚΥΡΙΑΚΗ      .

Δευτέρα       .

Τρίτη            .

Τετάρτη       .

Πέμπτη        .

Παρασκευή .


    Γιορτές  Παλαιού  Εορτολογίου     

Αγίας Σκέπης  - Παναγίας Γοργοϋπηκόου - Ανα-
νίου αποστ.  -  Ρωμανού Μελωδού                    .

Κυπριανού ιερομάρτυρος και Ιουστίνης   
παρθενομάρτυρος                                                   .
Διονυσίου Αρεοπαγίτου επισκόπου Αθηνών -
Ιωάννου Χοζεβίτου                                                  .
Ιεροθέου επισκ. Αθηνών - Δομνίνης μάρτυρος  
Αμμούν οσίου                                                            
Β΄ Λουκά  -  Χαριτίνης μάρτυρος - Ευδοκίμου   
Βατοπεδινού                                                              
Θωμά αποστόλου  
Ερωτηίδος νεομάρτυρος                                          
Σεργίου και Βάκχου μεγαλομαρτύρων  -  
Των  99  οσίων πατέρων εν Κρήτη                        
Πελαγίας οσίας  -  Ταϊσίας οσίας  
Πελαγίας παρθενομάρτυρος                                    
Ιακώβου αποστ. Αλφαίου  -  Ανδρονίκου  και  
Αθανασίας                                                                  
Ζωγραφιτών οσιομαρτύρων - Ευλαμπίου και  
Ευλαμπίας  -  Βασιανού οσίου                                 
Φιλίππου Διακόνου  
Θεοφάνους του Γραπτού                                          
Δ΄ Λουκά (Των Αγίων Πατέρων της Ζ΄ Οικουμεν.  
Συνόδου)  -  Πρόβου  -  Ταράχου                              
Κάρπου,  Παπύλου,  Αγαθαδώρου, Αγαθονίκης  
μαρτύρων                                                                   
Ναζαρίου, Γεβρασίου, Προτασίου, Κελσίου μαρτ.  
Κοσμά οσίου του Ποιητού                                        
Λουκιανού ιερομάρτυρος  - Σαββίνου οσίου  
Βάρσου ομολογητού                                                 
Λογγίνου Εκατόνταρχου -  
Λεοντίου μάρτυρος                                                    
Ωσηέ προφήτου - Κοσμά, Δαμιανού, Λεοντίου,  
Ανθίμου, Ευπρεπίου των Αναργύρων                    
Λουκά του αποστόλου και Ευαγγελιστού  -  
Μαρίνου μάρτυρος                                                   
Γ'  Λουκά  -  Ιωήλ προφήτου - Ουάρου μάρτυρος  
Κλεοπάτρας οσίας                                                    
Αρτεμίου μεγαλομ/ρος - Ματρώνης Χιοπολ/δος  
Γερασίμου Κεφαλληνίας οσίου                               
Ιλαρίωνος του Μεγάλου - Ιωάννου νεομάρτ/ος  
του εκ Μονεμβασίας                                                
Αβερκίου Επισκ. Ιεραπόλεως του ισαποστόλου  
Των εν Εφέσσω  7 παίδων                                     
Ιακώβου αποστόλου του αδελφοθέου - Ιγνατίου  
Κων/πόλεως                                                             
Αρέθα μεγαλομάρτυρος - Σεβαστιανής μάρτυρος  
Ακακίου ιερομάρτυρος                                             
Μαρκιανού, Μαρτυρίου των μαρτύρων -  
Αναστασίου μάρτυρος                                             
ΙΣΤ΄ Λουκά  -  Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος και  
Μυροβλήτου                                                              
Νέστορος μάρτυρος  - Πρόκλης συζύγου του  
Πιλάτου                                                                      
Τερεντίου, Νεονίλλης & Ευνίκης μαρτύρων  
Αγγελή, Μανουήλ, Γεωργίου, Νικολάου νεομ.     
Αναστασίας νεομάρτ. Ρωμαίας - Αβραμίου οσ.  
Μαρίας της ανηψιάς του                                         
Ζηνοβίου, Ζηνοβίας μαρτύρων -  Κλεόπα και  
Αρτεμά των αποστόλων                                         
Στάχυος, Απελλού, Αριστοβούλου, Ναρκίσσου  
και Αμπλίου εκ των  Ο΄ αποστόλων                      


Paragraph.

Paragraph.