ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Γ.Ο.Χ.-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
  Ν=ΝΕΟ  &  Π=ΠΑΛΑΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Title.

Paragraph.


Ημερολόγιο 
Ν   14- 4- 2009
Π     1- 4- 2009
Ν   15- 4- 2009
Π     2- 4- 2009
Ν   16- 4- 2009
Π     3- 4- 2009
Ν   17- 4- 2009
Π     4- 4- 2009
Ν   18- 4- 2009
Π     5- 4- 2009
Ν   19- 4- 2009
Π     6- 4- 2009
Ν   20- 4- 2009
Π     7- 4- 2009
Ν   21- 4- 2009
Π     8- 4- 2009
Ν   22- 4- 2009
Π     9- 4- 2009
Ν   23- 4- 2009
Π   10- 4- 2009
Ν   24- 4- 2009
Π   11- 4- 2009
Ν   25- 4- 2009
Π   12- 4- 2009
Ν   26- 4- 2009
Π   13- 4- 2009
Ν   27- 4- 2009
Π   14- 4- 2009
Ν   28- 4- 2009
Π   15- 4- 2009
Ν   29- 4- 2009
Π   16- 4- 2009
Ν   30- 4- 2009
Π   17- 4- 2009
Ν     1- 5- 2009
Π   18- 4- 2009
Ν     2- 5- 2009
Π   19- 4- 2009
Ν     3- 5- 2009
Π   20- 4- 2009
Ν     4- 5- 2009
Π   21- 4- 2009
Ν     5- 5- 2009
Π   22- 4- 2009
Ν     6- 5- 2009
Π   23- 4- 2009
Ν     7- 5- 2009
Π   24- 4- 2009
Ν     8- 5- 2009
Π   25- 4- 2009
Ν     9- 5- 2009
Π   26- 4- 2009
Ν   10- 5- 2009
Π   27- 4- 2009
Ν   11- 5- 2009
Π   28- 4- 2009
Ν   12- 5- 2009
Π   29- 4- 2009
Ν   13- 5- 2009
Π   30- 4- 2009

  Ημέρα   
ΜΕΓΑΛΗ
ΤΡΙΤΗ           
ΜΕΓΑΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ      
ΜΕΓΑΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ      
ΜΕΓΑΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΓΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ    
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ

Δευτέρα Κ.Π

Τρίτη  Κ.Π.  

Τετάρτη      

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟΥ  ΘΩΜΑ

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη       

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη       

Πέμπτη       

Παρασκευή

Σαββάτο     

ΚΥΡΙΑΚΗ    

Δευτέρα      

Τρίτη           

Τετάρτη       

    Γιορτές Παλαιού Εορτολογίου     
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ  - Των 10 Παρθένων - Μαρίας Αι-
γυπτίας οσίας - Γεροντίου - Βασιλίδου - Μακαρ..
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  - Της αλειψάσης τον Κύριο -
Τίτου οσίου - Θεοδώρας μαρτ. - Γρηγορίου οσ.  .
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ  -  Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ
Νικήτα ομολογητού - Ιωσήφ Υμνογράφου οσίου
ΜΕΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Τα Άγια Πάθη Κυρίου - Γεωρ-
γίου, Ζωσιμά, Θεωνά οσίων - Θεοδούλου μάρτ.
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ - Η εις Άδου κάθοδος - Κλαυδίου
Διδύμου & Διοδώρου μαρτ. - Θεοδώρας οσ. Θεσ.
ΑΓΙΟΝ  ΠΑΣΧΑ -  Η  ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ  ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΣ -
Ευτυχίου Κων/πόλεως                                           .
ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ  - Καλλιοπίου μάρτ. - Γεωργίου
επ. Μυτιλήνης - Ρουφίνου μάρτυρα                     .
Παναγίας Παρταϊτισσας - Ηρωδίωνος - Ρούφου -
Φλέγοντος - Ασυγκρίτου - Κελεστίνου Ρώμης    .
Ευψυχίου μάρτυρα
Αυδιησού μάρτυρα                                                 .
Τερεντίου μάρτ.  -  Πομπηίου & των συν αυτώ
μαρτύρων - Γρηγορίου Ε΄ Κων/πόλεως              .
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ  -  Αντίπα επισκ. Περγάμου -
Τρυφαίνης οσίας Κυζίκου                                      .
Βασιλείου επισκ.  -  Παρίου ομολ/τού -  Ακακίου
οσίου Καυσοκαλυβίτου του νέου                          .
Β΄ Του Θωμά  -  Μαρτίνου Πάπα Ρώμης ομολ/τή -  Ελευθερίου, Ζωίλου & Θεοδοσίου μαρτύρων  .
Θωμαϊδος μάρτ. - Αριστάρχου, Πούδη, Τροφίμου
εκ των Ο΄ αποστόλων                                           .
Κρήσκεντος μάρτυρα  - Λεωνίδου επ. Αθηνών
ιερομάρτυρα                                                           .
Αγάπης,  Ειρήνης,  Χιονίας,  Χαρίσσης,  Νίκης,
Γαλήνης  μαρτύρων                                               .
Συμεών ιερομάρτυρα και των συν αυτώ μαρτύ-
ρων  -  Μακαρίου επ. Κορίνθου                           .
Ιωάννου Δεκαπολίτου  -  Ιωάννου νεομάρτυρα
Ιωαννίνων                                                              .
Παφνουτίου ιερομ.  -  Αγαθαγγέλου νέου οσιομ.
του Εσφιγμενίτου                                                   .
Γ΄ Των Μυροφόρων  -  Θεοδώρου οσίου Τριχινά
- Αθανασίου & Ιωάσαφ των Μετεωριτών           .
Ιανουαρίου ιερομάρτυρα  -  Αλεξάνδρας μάρτ.  -
Αναστασίου Σιναϊτου                                             .
Παναγίας Χρυσαφιτίσσης  -  Ναθαναήλ αποστό-
λου  -  Θεοδώρου Συκεώτου - Νεάρχου μάρτυρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Μεγαλομάρτυρα  τροπαιοφόρου
Γλυκερίου μάρτυρα                                                 .
Ελισάβετ οσίας θαυμ.  - Σάββα στρατηλάτου  -
Δούκα νεομ. Μυτιλήνης                                         .
ΜΑΡΚΟΥ Ευαγγελιστού  -  Νίκης μάρτυρα  -
Μακεδονίου Κων/πόλεως                                     .
Βασιλέως επισκ. Αμασείας  -  Στεφάνου επισκ.
Περμίας                                                                    .
Δ΄ Του Παραλύτου  -  Συμεών Ιεροσολύμων  -
Ιωάννου ομολ/τού  -  Ευλογίου ξενοδόχου          .
Των εν Κυζίκω 9 μαρτύρων  -  Μέμνονος οσίου
θαυματουργού                                                         .
Ιάσωνος του Σωσιπάτρου των αποστόλων  -
Κερκύρας μάρτ.  -  Ιωάννου Καλοκτένους           .
ΜΑΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ  -  Ιακώβου υιού Ζεβεδαίου
του αποστόλου  -  Αργύρης νεομάρτυρα             .