ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ  Γ.Ο.Χ. - ΙΟΥΛΙΟΥ 2009
   Ν = ΝΕΟ  &  Π = ΠΑΛΑΙΟ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Ημερομηνία
Ν   14- 7- 2009
Π     1- 7- 2009.
Ν   15- 7- 2009
Π     2- 7- 2009.
Ν   16- 7- 2009
Π     3- 7- 2009.
Ν   17- 7- 2009
Π     4- 7- 2009.
Ν   18- 7- 2009
Π     5- 7- 2009.
Ν   19- 7- 2009
Π     6- 7- 2009.
Ν   20- 7- 2009
Π     7- 7- 2009.
Ν   21- 7- 2009
Π     8- 7- 2009.
Ν   22- 7- 2009
Π     9- 7- 2009.
Ν   23- 7- 2009
Π   10- 7- 2009.
Ν   24- 7- 2009
Π   11- 7- 2009.
Ν   25- 7- 2009
Π   12- 7- 2009.
Ν   26- 7- 2009
Π   13- 7- 2009.
Ν   27- 7- 2009
Π   14- 7- 2009.
Ν   28- 7- 2009
Π   15- 7- 2009.
Ν   29- 7- 2009
Π   16- 7- 2009.
Ν   30- 7- 2009
Π   17- 7- 2009.
Ν   31- 7- 2009
Π   18- 7- 2009.
Ν     1- 8- 2009
Π   19- 7- 2009.
Ν     2- 8- 2009
Π   20- 7- 2009.
Ν     3- 8- 2009
Π   21- 7- 2009.
Ν     4- 8- 2009
Π   22- 7- 2009.
Ν     5- 8- 2009
Π   23- 7- 2009.
Ν     6- 8- 2009
Π   24- 7- 2009.
Ν     7- 8- 2009
Π   25- 7- 2009.
Ν     8- 8- 2009
Π   26- 7- 2009.
Ν     9- 8- 2009
Π   27- 7- 2009.
Ν   10- 8- 2009
Π   28- 7- 2009.
Ν   11- 8- 2009
Π   29- 7- 2009.
Ν   12- 8- 2009
Π   30- 7- 2009.
Ν   13- 8- 2009
Π   31- 7- 2009.

   Ημέρα   

Τρίτη            .

Τετάρτη        .

Πέμπτη        .

Παρασκευή .

Σαββάτο       .

ΚΥΡΙΑΚΗ      .

Δευτέρα       .

Τρίτη            .

Τετάρτη        .

Πέμπτη        .

Παρασκευή .

Σαββάτο       .

ΚΥΡΙΑΚΗ      .

Δευτέρα       .

Τρίτη            .

Τετάρτη        .

Πέμπτη        .

Παρασκευή .

Σαββάτο       .

ΚΥΡΙΑΚΗ      .

Δευτέρα       .

Τρίτη            .

Τετάρτη        .

Πέμπτη        .

Παρασκευή .

Σαββάτο       .

ΚΥΡΙΑΚΗ      .

Δευτέρα       .

Τρίτη            .

Τετάρτη        .

Πέμπτη        .

    Γιορτές  Παλαιού  Εορτολογίου      
Κοσμά & Δαμιανού των Αναργύρων  - Κων/νου
Θαυματουργού & των συν αυτώ μαρτύρων       .   Κατάθεση Τιμίας Εσθήτας Θεοτόκου στις Βλα-
χερνές  - Ιουβεναλίου επ. Ιεροσολύμων             .
Υακίνθου μάρτυρα  - Ανατολίου Κων/πόλεως  -
Γερασίμου οσιομ. Μ. Χωρίου                               .
Ανδρέου Ιεροσολυμίτου-Μελωδού επ. Κρήτης -
Λουκίας μάρτυρα                                                   .
Αθανασίου Αθωνίτου  -  Λαμπαδού οσίου  - Κυ-
πριανού ιερομάρτυρα                                          .
ΣΤ΄ Ματθαίου  - Αγ. Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου -
Σισώη Μεγάλου                                                     .
Κυριακής μεγαλομ.  -  Θωμά του Μαλέα  
                                                                                .
Προκοπίου μεγαλομ. & μητρός του Θεοδοσίας -
Θεοφίλου μυροβλύτου                                          .
Παγκρατίου επ. Ταυρομενίας  -  Μητροφάνους 
Αθωνίτη  - Διονυσίου ρήτορα                               .
Αντωνίου Εσφιγμενίτου οσίου  -  Νικοπόλεως 
45 μαρτύρων                                                          .
Ευφημίας μαγαλομ.  -  Όλγας Ισαποστόλου  - 
Νικοδήμου οσίου                                                   .
Παναγίας Τριχερούσας  - Πρόκλου, Ιλαρίου μαρ.
- Βερονίκης αιμορροούσας                                 .
Των Αγίων Πατέρων  - Σύναξη Αρχαγγ. Γαβριήλ
Στεφάνου Σαββαϊτου οσίου                                  .
Νικοδήμου Αγιορείτου  -  Ακύλα αποστόλου 
                                                                                .
Κηρύκου & μητρός του Ιουλίττης  -  Βλαδιμήρου 
ισαποστόλου                                                          .
Αθηνογένους ιερομ. & των συν αυτόν  -  Φαύ-
στου μάρτυρα                                                         .
Μαρίνης μεγαλομάρτυρα  -  Ευφρασίου επ. Ιω-
νοπόλεως                                                               .
Αιμιλιανού, Παύλου, Θεής & Ουαλεντίνης μαρτ.
Παμβώ οσίου                                                          .
Μακρίνης οσίας αδελφής Μ. Βασιλείου  -  Δίου 
οσίου                                                                       .
Η΄ Ματθαίου  -  Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου 
                                                                                .
Συμεών δια Χριστόν σαλού  -  Ιωάννου οσίου 
                                                                                .
Μαρίας της Μαγδαληνής  -  Μαρκέλλης Χιοπο-
λίτιδας                                                                     .
Ιεζεκιήλ προφήτου  -  Φωκά ιερομάρτυρα  - 
Απολλιναρίου, Βιταλίου ιερομαρτύρων              .
Χριστίνης Μεγαλομάρτυρα  - Θεοφίλου νεομ.  -
Αθανασίου ομολ. εκ Χίου                                      .
Κοίμηση αγίας Άννης μητρός της Θεοτόκου  - 
Ολυμπιάδος της Διακόνου                                   .
Παρασκευής οσιοπαρθενομ.  -  Ερμολάου, Ερ-
μίππου, Ερμοκράτους ιερομ.                               .
Θ΄ Ματθαίου  - Παντελεήμονα μεγαλομ. του ια-
ματικού  - Ανθούσας της ομολογήτριας              .
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου  - Παύλου Ξηροποτά-
μινού  -  Προχώρου, Νικάρωνος μαρτ.                .
Καλλινίκου μάρτ.  -  Θεοδότης & τέκνων της  - 
Θεοδοσίου Β΄ βασ. του μικρού                             .
Σίλα, Σιλουανού, Κρήσκεντος, Επαινετού και 
Ανδρονίκου εκ των Ο΄ αποστόλων                     .
Ιωσήφ Αριμαθείας  -  Ευδοκίμου δικαίου  
                                                                                .